[personal profile] ichthuss

Дехто говоре — бандити, хулігани,
З тої голоти людей не буде.
А ми ще подивим, як потреба стане,
Хто полізе в льох, а хто під кулі піде.

Брати Гадюкіни «Ми — хлопці з Бандерштадту»

Фріц Морген дуже не любить героїв[1]. На його думку, герої лише ускладнюють життя собі та іншим. Так само він не любить людей, які, коли бачать хамство, грубість чи порушення законів, намагаються відновити справедливість на місці і самостійно[2]. Від таких теж, на його думку, толку ніякого, одна шкода — самі страждають, люди страждають; а справедливість-то можна і цивілізовано, по-європейськи відстоювати.

Це все було би вірно, якби не один маленький момент. Саме герої витягують суспільство з багна за вуха. Саме небайдужа людина, яка може надавати по голові вуличному хаму, призводить до того, що вуличні хами попритримають язик наступного разу. Саме наявність благородних спецназівців заставляє хуліганів боятися нападати не лише на сильних. Саме принциповість водія, який не пропустив порушника правил і втратив в результаті кілька годин і багато нервів, дозволить їздити спокійніше багатьом.

Солженіцин якось описував ситуацію, де традиційна кривава помста на Кавказі призвела до того, що КДБ не змогла влаштувати там звичну для себе ситуацію загальної покори. Чекісти банально боялись. Місцеві «герої» зламали таку гарну і відлагоджену, сучасну (20-е століття!) систему. Коли формальна система не працює, або працює принципово не в тому напрямку, виправити щось можна тільки позасистемними методами. І самі дикі методи очищують ситуацію, коли «цивілізований» підхід з’їхав невідомо у що (а з ним це трапляється часто; фашизм — дитя цивілізації).

Коли випаде можливість проявити принциповість, слід згадати, що, крім очевидних невеликих плюсів і не менш очевидних серйозних мінусів у геройства є і неочевидні, вкрай суттєві плюси, і це навіть не пам’ять нащадків. Країні потрібні робінгуди. Життя трохи складніше, ніж видається на перший погляд. Про це — мій наступний запис.


  1. Принципиальные герои и беспринципные злодеи. [livejournal.com profile] fritzmorgen
  2. Не прошёл мимо. [livejournal.com profile] fritzmorgen

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

ichthuss

October 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 02:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios